โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
พนักงานสนับสนุน

นางทิพไพวรรณ ปันกันธง
ฝ่ายโภชนาการ

นางอ่อน ใจดี
ทำความสะอาดแผนกประถม

นายป๊อก ใจดี
ทำความสะอาดแผนกประถม