โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.39 KB