โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประเมินความพร้อมฯ และประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
ด่วนที่สุด แจ้งการเรียน การสอน Online ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
จดหมายปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบ Onsite เป็น Online
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 65
จดหมายขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 64
จดหมายประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ลำดับที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
จดหมายขั้นตอนการใบรับผลการเรียน และลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
การประชุมจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
สารผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
แนวปฏิบัติการจัดการเรียน การสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับราวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 64
มอบกระเช้าผลไม้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และท่านรองศึกษาธิการลำพูน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
คนเก่งรพีเลิศ เด็กหญิงชาลิสานันท์ เครื่องสนุก.......
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
แสดงความยินดีนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจักรคำคณาทร ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
แสดงความยินดีกับผลทดสอบ O-net ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เต็มร้อย ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
แสดงความยินดีนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
จดหมายชี้แจงเรื่องการเรียน การสอน ผ่านระบบ Online และรับแบบฝึก ใบงาน ใบความรู้
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
ตารางเรียน Summer 2021 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
จดหมายงดการเรียน การสอน และจัดกิจกรรมฯ ชั้นเตรียมอนุบาล ฉบับบที่ 1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64