โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด แจ้งการเรียน การสอน Online ภาคเรียนที่ 2/2564

ตามหนังสืออ้างถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ-จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน     ที่ 1/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 ให้สถานศึกษาและสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดลำพูน    งดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,14:49   อ่าน 3478 ครั้ง