โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ลำดับที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ลำดับที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดลำพูน
เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,15:16   อ่าน 3497 ครั้ง