โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 6 และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เรียนดี         
เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ และปลูกฝัง ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน เห็นความสำคัญของการเรียน
เกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเอง และสร้างความภูมิใจให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

(ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ Face book: โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ลำพูน)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,16:26   อ่าน 672 ครั้ง