โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ผ่านทางระบบวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การตรวจเยี่ยมสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
ผ่านทางระบบวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์การศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,16:10   อ่าน 629 ครั้ง