โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายแจ้งลงทะเบียนเพิ่มเติม

เนื่องด้วยฝ่ายธุรการและทะเบียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565 ปรากฏว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชำระเงิน สั่งซื้อ หนังสือ

แบบเรียน ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของโรงเรียนฯได้ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือชุดแรกเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่ง

มอบหนังสือ แบบเรียน และชุดเครื่องแบบฯ ให้นักเรียนวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2565 นี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2565,10:38   อ่าน 518 ครั้ง