โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คนเก่ง ศรีรพีเลิศ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับ
 
"คนเก่ง ศรีรพีเลิศ"
เด็กหญิงภูริชญา คำบุญเรือง
เด็กหญิงกนกพร หนักแน่น

เด็กชายทินภัทร วงค์ป้อม
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร

คนเก่ง ศรีรพีเลิศ" เด็กหญิงภูริชญา คำบุญเรือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร
คนเก่ง ศรีรพีเลิศ" เด็กหญิงกนกพร หนักแน่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร
คนเก่ง ศรีรพีเลิศ" เด็กชายทินภัทร วงค์ป้อม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร
คนเก่ง ศรีรพีเลิศ" เด็กหญิงภูริชญา คำบุญเรือง เด็กหญิงกนกพร หนักแน่น เด็กชายทินภัทร วงค์ป้อม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันการศึกษาเอกชนภาคเ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,15:00   อ่าน 65 ครั้ง