โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ ทางโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,17:17   อ่าน 207 ครั้ง