โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง
คุณครูได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Onsite และ Online เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,10:12   อ่าน 188 ครั้ง