โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้เข้าตรวจเยี่ยมฯประเมินโรงเรียนรพีเลิศวิทยาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ได้มีผู้อำนวยการ ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,09:48   อ่าน 179 ครั้ง