โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนรพีเลิศวิทยา เข้าร่วมดำหัวท่านผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เพื่อสืบสานประเพณี ในโอกาสปี้ใหม่เมือง
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนรพีเลิศวิทยา เข้าร่วมดำหัวท่านผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
เพื่อสืบสานประเพณี เนื่องในโอกาสปี้ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2564,17:37   อ่าน 347 ครั้ง