โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
การทดลองลาวาภูเขาไฟ อนุบาล 3/1
การทดลองลาวาภูเขาไฟ อนุบาล 3/1

เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิดให้กับเด็กปฐมวัย เพราะในธรรมชาติเด็กจะมีความอยากรู้ อยากเห็น และตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ด้วยการทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2564,15:11   อ่าน 1443 ครั้ง